دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ خرداد ۲۷, شنبه

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن قسمت 120 صد و بیستم اسماعیل وفا یغمائی.پس از چهل و پنجسال هنوز به یک نقد درست نرسیده ایم که چه کردیم چه کسی امد که او را پیشوای زحمتکشان دشمن امپریالیستها دشمن ستمگران و... خواندیم بدون انکه ذره ای درک درست از او داشته باشیم و فقطبا کلاه خود ایدئولوژیک چپ و راست بر سر و در دشمنی با شاه به دنبال ملائی قرون وسطائی فریاد درود بر اوردیم

 

۲ نظر:

ناشناس گفت...

جناب يغمايى عزيز چپ كار نميكنه ، چپ سرابى بيش نيست. دختر هاى جوان ١٧،١٨،٢٠،٢١ ساله از كوبا وارد مكزبك ميشوند. تو مكزبك ازشون پول مگيرند و حاملشون ميكنند. بعدج دختره قاچاقى وارد امريكا ميشود. بچه راحمل ميكند. بچه ستيزن امريكا ميشود وبه مادر قرين كارت ميگويند. بابا چپ تو دنيا وجود خارجى نداري بهتر است به خود آييم

ناشناس گفت...

جناب يغمايى عزيز ايدولوژى چپ كار نميكنه ،ايدولوژى چپ سرابى بيش نيست. دختر هاى جوان ١٧،١٨،٢٠،٢١ ساله از كوبا وارد مكزيگ ميشوند. تو مكزيگ ازشون پول ميگيرند و حاملشون ميكنند. بعد دختره قاچاقى وارد امريكا ميشود. بچه راحمل ميكند. بچه ستيزن امريكا ميشود و مادر شامل قرين كارت ميشود. بابا چپ تو دنيا وجود خارجى ندارد بهتر است به خود آييم