دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ خرداد ۱۷, چهارشنبه

سرود بیزاری از تفرقه اسماعیل وفا یغمائی

 


سرود بیزاری از تفرقه
اسماعیل وفا یغمائی
خسته‌ام از همه‌کس بیشتر از هرکس خود
جمله در بیخودی و بنده از این رو بیخود
ملتی غرقه بخون یکسره چونان سرباز
کو در این معرکه یک بابک و یک اسپهبد
جنگل و رود چو دریا همه در آتش سوخت
رودبان کو؟ زچه رو نیست عیان دریا بُد
حمله ور گشته به ایران چو کراسوس ، فقیه
کو که خیزد به دفاع از وطنش همچو ارُد
مست بیدردی خویشیم و به جوشیم ولی
همچنان داخل یک دیگ که یک مشت نخود
بنده اندر پی نامم و تو اندر پی زر
اندر این معرکه ی تلخ چنان یک کُهبد
اندرین تفرقه من ضد توأم شیهه کشان
ضد من نیست خروش تو به غیر از قد قد
غرق اشکم که در این معرکه می‌بینم من
بانگ من نیست زیک درد که اینک شده مُد
کو خروشی که در آن رفعت همگامی ما
چون دماوند زند طعنه به کُهسار اُحد
نا امیدم ز سلیمان و(وفا) در غربت
نا امیدست از او نیز جناب هُدهُد
یاوری نیست بجز میهن و ملت باید
بوسه بر مشت گره کرده ی او نیز عضُد
هفتم ژوئن 2023میلادی
کراسوس سردار بزرگ رمی سرکوبگر جنبش بردگان به رهبری اسپارتاکوس که در خمله به ایران توسط ارتش اشکانی و ارد شکست خورد و کشته شد. سورنا سردار بزرگ ایرانی در این جنگ چنان شکست هولناکی به رم وارد کرد که تا مدتها سایه وحشت و دلاوری سربازان ایران بر رم سایه افکنده بود
کهبد. خزانه دار و گرد آورنده زر و سیم
عضد یعنی بازو

۱ نظر:

ناشناس گفت...

تفرقه همیشه وجود خواهد داشت، چون اختلاف منافع وجود خواهد داشت.نباید دچار رویا پردازی شد و به انچه عملی نشدنی ست پرداخت. بجایش باید دید در شرایط تفرقه چه چیز نیروی نیکی و خیر و نور را تقویت میکند. به این مسئله پرداخت. هر چه نور را تقویت کنیم ظلمت بی اثر میشود. و مواظب باید بود نیروی های خیر را در اینجا تلف نکنیم و به مراقبت از انها بپردازیم. آن فرقه ای که در ادبیاتش ایرانیان آزاده کسانی هستند که که در مشت شعار های ان ها بچمند، نیرو های نیکی و روشنائی را تلف میکنند و اهریمن ظلمات را تقویت. مهم نیست در حرف چه ادعائی بکنند.
لطفا شما سرودی در تقویت دوستی بین نیرو های نیکی بنویسید
جنگل ها در اثر بی مهری انسانها دارند می سوزند. هر یک در حد توان خود درختی، گیاهی جلوی خانه مان بکاریم. اگر آپارتمان نشین هستیم از شورای محل اجازه گرفته جلوی ساختمان بکاریم. درختهای خیابان را با یک بطری آب، بنوشانیم. کار خیلی زیاد است منتظر توپ و تانک و توپیدن رهبران تفرقه ننشینیم و اشگ نریزیم
کریم