دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مرداد ۱۶, دوشنبه

کارعالمان در خلوت با مددی از حافظ اسماعیل وفا یغمائی

 


کارعالمان در خلوت
با مددی از حافظ
اسماعیل وفا یغمائی
زاهدان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر میکنند
کار دیگر چیست؟حافظ!آشکارا شد کنون
همدگر راتوی خلوت خوب پنچر میکنند
روی منبرچشمشان تر از حدیث کربلاست
پشت منبر جای دیگر را چرا تر میکنند
سیخشان چون میخ بر منبرزشوق گنبد است
ضد آن چونان خرنرلیک عرعر میکنند
ای شگفتا!با تمام پشم و ریش این شیخکان
بهر هم هی بغبغو مثل کبوتر میکنند
برده گوی سبقت این شیخان که از روی حسد
پیروان لوط را حتی مکدّر میکنند
اهل عدلند و تساوی زین سبب در این طریق
هم مونث میکنند و هم مذکّر میکنند
آنچنان غرقند در گنداب گر افتد به دست
حمله برسلمان و قنبر یا ابوذر میکنند

ماده یا نر، صاحب عمّامه یا ریش و عبا
هر چه باشد!شکر نعمت رامکرر!!میکنند
معنی زیبا شناسی اعتلائی تازه یافت
چونکه شیخان همدگر را خوش مسخّر میکنند
آنچنان بر همدگر تازند با ایمان و خشم
گوئیافتح بلاد کفر و کافِر میکنند
وای بر غلمان بیچاره که اینان خویش را
گر چه پیرند وعلیل اینگونه پرپر میکنند
مشکل خود رابپرسیدم ز شیخی گفت او
از چه بد بینی!ببین!! با خود کلاغ پر میکنند
گفتمش شیخا قبولست این ولی بهر چه کار
دِبّ اکبر را فرو دردُبّ اصغر میکنند
گفت عالم چون مدوّر هست زینروعالمان
دائماً تحقیق در جسم مدوّر میکنند
همچنین چون قعر عالم هست بی پایان ازین
دوربین خویش را اندر مُقعّر میکنند
گفتمش:امّا، بگفتا : شاعرا دیگر خموش
در عمل تمرین درس نهی مٌنکر میکنند
با چنین تمرین بدان آئین خود را در عمل
پیش چشم مردمان تفسیر برتر میکنند
گر مکرر میکنند اینان مکن حیرت وفا
چون علوم حوزوی را دائم از بر میکنند
پانزده مرداد ۲۵۸۲شاهنشاهی
تحمیلی1402

هیچ نظری موجود نیست: