دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ شهریور ۲۴, جمعه

بنگریم بشنویم بیندیشیم از گذشته و حال از گوشه و کنار شماره31گرد آوری و تنظیم اسماعیل وفا یغمائی سالگرد سفر مهسا امینی گرد بانو و کرد بانوی ایران و پرواز جاودانگی او به قلب تاریخ مبارزات ملت ایران. بنگریم حال و گذشته را عصر پهلوی و عصر ملایان و اسلام عصر روشنی و عصر نکبت را . اخوند و یاوه .پهلوی و تلاش تاریخ ایران روشنفکرانی که ناریک فکر بودند و ایذه هایشان گپی برداری بود نه فهم درست درود بر خاندان ایرانساز پهلوی چرخش ایران از نکبت و دروغ و فرهنگ بیگانه تحمیلی به هویت خویش....

 

هیچ نظری موجود نیست: