دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مهر ۹, یکشنبه

شرایط کنونی ایران عصر پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی یک پل یک جبر تاریخی برای عبور به آینده است اپوزیسیون و کارنامه چهل و پنچساله تفرقه. مقایسه دوران پهلوی و همسان دانستن عصر محمد رضا شاه و رضا شاه با ملایان اجنبی اوج بیشرمی سیاسی و در بهترین شکل آلودگی به اندیشه های صادراتی کهنه است. به ایران بیندیشیم و نه خود...بنگریم بشنویم بیندیشیم از گدشته و حال از گوشه و کنار شماره 33گرد آوری و تنظیم اسماعیل وفا یغمائی Esmailvafa Yaghmai

 

هیچ نظری موجود نیست: