دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مهر ۵, چهارشنبه

خوش به حال رفتگان اسماعیل وفا یغمائی

 


خوش به حال رفتگان
اسماعیل وفا یغمائی
گاه در نظاره شما و حرفهایتان
و نظاره ی شما
ز فرق سر تا به پایتان
فکر میکنم
خوش به حال آنکسان
که رفته‌اند و خفته اند و مرده‌اند
و نصیبی از شما و حرفهای پوچ و لوچ ومفتتان
نبرده اند

***
آه میهنی در آتش است
از خزر الی عمان
تیره زیر ریش و پشم عده‌ای قُرُمکش است
لیک با شما
نی عمل نه اتّحاد
بلکه انجماد وانجماد و انجماد
گفتمان وگفتمان و گفت یا شنفت
و قریب نیم قرن
حزب و سازمان ودسته و گروه وحرف مفت
و چرند وخواب و خفت
ای دریغ و آه
خسته ام ز خویش و گاه

در نظاره شما و حرفهایتان
و نظاره ی شما
ز فرق سر تا به پایتان
فکر میکنم
خوش به حال رفتگان و خفتگان و مردگان
خوش به حال آنکسان
که رفته‌اند و خفته اند و مرده‌اند
و نصیبی از شما
از شماو حرفهای پوچ و لوچ و منگ و لنگ ومفتتان
نبرده اند
بیست و هفتم سپتامبر 2023میلادی


هیچ نظری موجود نیست: