دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آبان ۲۷, شنبه

خدا واره ی من اسماعیل وفا یغمائی

 


خدا واره ی من
اسماعیل وفا یغمائی
بیچاره توأم ! تو فقط چاره ی منی
من هیچ کاره‌ام ! تو همه کاره ی منی
خوش میبری مرا تو به موج جنون عشق
دریای مست و رودی و جوباره ی منی
خوش میکشی مهار دلم را کشان کشان
گویی : بیا بیا که تو آواره ی منی
شستم به اشک قلب تو، شاید که نرمشی
اما هنوز سنگدل و خاره ی منی
بر سر فکنده زلف ترا دل ،چنان حجاب
گوید ترا:که تا به ابد ساره ی منی
غرق شبم زچشم سیاهت ولی بدان
خورشید زندگانی و مهپاره ی منی
شد برده ی رخ ات دل من،طوق بندگی
بر گردنست و لیک به سر یاره ی منی
گویند عاقلان:حذر!شیطان توست او
گوید «وفا » توئی که خدا واره ی منی
ساره:پارچه ای که بر کمر پیچند و بر سر گشند
یاره:تاجی که شهریاران بر سر نهند

هیچ نظری موجود نیست: