دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آبان ۴, پنجشنبه

*چگونه باید گفت یا نوشت که وارونه شنیده و خوانده نشود؟ منیژه حبشی

روزهای سختی در پیش است. وقایع بسیار سریع و پرشتاب در برابر ما رژه می روند! غوغاها چنان کرگننده است که گاه احساس می کنم فردی که سخنان مرا می شنود، کامل نمی شنود! یا نیمه ای از سخنان مرا با پیش فرض ها یا پیش داوریهای خود شنیده و پاسخ می دهد.حمله وحشیانه و جنایتکارانه حماس به اسراییل، بیشترین احساس همدردی با اسراییل را در میان کشورهای منطقه و یا سایر کشورهای مسلمان، در میان ما ایرانی ها برانگیخت. چرایی آن را هرچند همگی می دانیم، باز هم مجبورم دراینجا ذکر کنم. بسان شهادتین گفتن مسلمان ها برای اثبات مسلمانی خود!

 *چگونه باید گفت یا نوشت که وارونه شنیده و خوانده نشود؟ منیژه حبشی

هیچ نظری موجود نیست: