دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آذر ۲۹, چهارشنبه

غزل رسید موکب یلدا،گشای بند ز زلف اسماعیل وفا یغمائی

 


غزل
رسید موکب یلدا،گشای بند ز زلف
اسماعیل وفا یغمائی
بخوان ز من غزلی کز لب تو بر خیزم
نوا شوم، به دو گوش ات چو حلقه آویزم
اگر چه حلقه به گوش توأم، خوشا آندم
که از لب تو به گوش ات غزل فرو ریزم
نهان میان غزلهای خویشتن شده‌امنهان ولی نکنم ! کز توأم !که لبریزم
زگل، ز عشق، زمی، از جنون، ز جوش بهار
بدان که بی تو ولی ، بیکران پائیزم
ز توست آنکه به هر واژه در گریز ازتو
به سوی ابرو و روی و رخ تومی لیزم
توئی که مایه ی بود منی و هستی من
نباشی ار تو، به دامان مرگ بگریزم
گشای غنچه ی نازلبان که با غزلی
چو جویبارمی از واژه‌ها فرو ریزم
بدون عشق تو ، هیچم به سوی هیچ روان
و باتو ،هستی بی مرگ ،گردن آویزم
بدون عشق تو عالم مرا پر کاهی است
چو عشق توست مرا، چرخ زیر مهمیزم
برو به شیخ بگو از (وفا) چو عشق رسید
مرا مده زخداوند خویش پرهیزم
رسول آنکه خدای من است چهره ی توست
به معبدش که رخ توست بوسه می بیزم
رسید موکب یلدا،گشای بند از زلف
که در شب اش به دلم رخش صبح انگیزمهیچ نظری موجود نیست: