دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۹, دوشنبه

آینده ملتی بینم که از دریای خون برخاسته اسماعیل وفا یغمائی

 


آینده
ملتی بینم که از دریای خون برخاسته
برای ملتی متحد ملت ایران... برای کردستان دلیر که در طی چهل و پنجسال خون دلاورانشان به دست فقیهان جاریست وبار دیگر ملایان پلید خون چهار فرزند کاوه آهنگرشان را بر زمین ریختند. بادا که خیزش مشترک ملت برآید
اسماعیل وفا یغمائی
ملتی بینم که از دریای خون برخاسته
آنسوی عقل و فراسوی جنون برخاسته
آنسوی این‌های و هوی رهبران، در اشک و خون
زافتراق این زبونان زبون برخاسته
سفره اش خالی به دوش او جسد از پور و دخت
او دگر از این و آن و چند و چون برخاسته
باقشون و پادگانش خطّه ی ایرانزمین
از خزر تا موج عمّان این قشون برخاسته
بی شکست است او بدان ای شیخ رذل بیشرف
تُندر است و آذرخشان، بی سکون برخاسته
جوشد از هر زخم خونبارش هزار آتشفشان
آتش از خشمش ز گنداب قرون برخاسته
اهل امروزست او باشد رسول خویش،او
چون خدائی نو،ز آفاق کنون برخاسته
زیر پایش خرد گشته دین و آئین فقیه
بنگر آتش زین خرافاتی متون برخاسته
میرسد روزی که این دریا برآید، دیر نیست
غرشی یکتا به رنگی گونه گون برخاسته
کرد و ترک و لر بلوچ و اذری با ترکمن
تکیه بر هم همنوا و هم ستون برخاسته
فارس، گیلک، طالشی، قشقائیان،قوم بلوچ
ده هزاران!صد هزاران!میلیون!برخاسته
راست و چپ یا میانه گم شده درموجها
بنگر اینک ! ملت است و ملیون ،برخاسته
بابک و ستّار و باقر با رضا شاه کبیر
نک دماوندست کو با بیستون برخاسته
،پیش شیخ رذل،از رسم ادب دوری نما
کاین سرود تلخ از دریای خون برخاسته
میرسد روزی که بینی از خدای شیخ و شیخ
دود وحشت هم ز فرق و هم زک....ن برخاسته
عصر سوگ و غم به پایان میرسد بینی وفا
بانگ چنگ و نای و نی با ارغنون برخاسته
میرسد روزی که ای ایران زیبای بنان
از زمین تا آسمان نیلگون برخاسته

هیچ نظری موجود نیست: