دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۲۱, شنبه

شاد باشیم در اعماق گورهای از یاد رفته برای غثیان(استفراغ) بهمن پنجاه و هفت و بر آمدن حکومت جانیان اجنبی عمامه بر سر اسماعیل وفا یغمائی بیست و یک بهمن 1402 تحمیلی

 


شاد باشیم در اعماق گورهای از یاد رفته
برای غثیان(استفراغ) بهمن پنجاه و هفت و بر آمدن حکومت جانیان اجنبی عمامه بر سر
اسماعیل وفا یغمائی
بیست و یک بهمن 1402 تحمیلی
چندی دیگر
در گورهایتان
در گورهایمان
در خاک
از تفرقه خواهیم رست
و متحد خواهیم شد
و به آرامشی ابدی خواهیم رسید
خواهید رسید
***
نگران نباشیم
خاک چون خدای خمینی دوزخ ندارد
رویاننده است چون آفریدگار زرتشت
رویاننده زندگی پس از ما
و پوشاننده است
پوشاننده پیکرهای ما
پوشاننده راهبران به بیراهه رفته نامدار
و پوشاننده هزاران هزاررهرو گمنام
اما نه خطاهای ما
***
پس از ما
در صفحات تاریخ نسلها
از واژه‌های یادهای ما
زمزمه نفرین بر خواهد آمد
نفرین تاریخ سوخته در اشک
که در خیابانها به نفی شاه گفتیم
مرگ بر شاه
و در قبول و ایجاب
آوای مغرور جهل گندناک اجنبی ما برخاست
درود بر خمینی
و میهنی را صدباره به دوزخ افکندیم
نگریزیم
خمینی راهزن انقلاب نبود
با درودهای ما بر ایران بال گشود
***
شاد باشیم که خاک خواهیم بود
و نفرین تاریخ را نخواهیم شنید
شاد باشیم
در گورهای گمنام غبار گرفته
در چارسوی جهان
که در اعماق غبار و زمان محو شده است
شاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: