دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۳ فروردین ۶, دوشنبه

در پاسخ چند مقاله ومدیحه ای در ستایش چاکران بیت رهبری اسماعیل وفا یغمائی 25مارس2024

 

در پاسخ چند مقاله
ومدیحه ای در ستایش چاکران بیت رهبری
اسماعیل وفا یغمائی
25مارس2024
دیریست مرده‌اید، و باور نمی‌کنید
جز خویش را میان همه خر نمی‌کنید
پشتک زنان به اذن جنابش!دریغ و درد
خود را مگر که عنتر رهبر نمی‌کنید
یک روز اهل رزم نبودید جملگی
جز رزم بین باسن و لمبر!!نمی کنید
گر اسم رزم بشنود، یک تن زجمعتان
جز شورت خویش را بخدا تر نمی‌کنید
خون میچکد ز خشتکتان لیک زرد زرد
بر خویش بنگرید ! چو باور نمی‌کنید
در خانه‌تان نشسته به غرب و ز راه دور
جز واق واق و شیهه و عرعر نمی‌کنید
پفتال و پیر و لاغ والاغ وپلشت و پست
جز فکررختخواب، و دلبر نمی‌کنید
بی باجناق جمله فراخید خوب خوب
اندسکوپی چرا به نسخه ی داکتر نمی کنید
رزمی اگر کنید دم صبح در خلاست
جز این نه رزم و خیزش دیگر نمی‌کنید
زین زورها بجان شمایان ز ضرطه ها
جز آنچه را نوشته معطر نمی‌کنید
مات ریال ،مات ریالیست گشته اید
جز در طویله خدمت سرور نمی‌کنید
بر آخورید بسته و در انتهای ماه
چونان خران بگوی که چر چر نمی کنید
مدح شماست شعر وفا پیش آینه
، خود بنگرید اگرچه،باور نمی کنید

هیچ نظری موجود نیست: