دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ اسفند ۲۴, پنجشنبه

قصه کوتاه فوت رائد نجاستخوار و میراثی که به پیروان رسید اسماعیل وفا یغمائی

 

قصه کوتاه فوت رائد نجاستخوار و میراثی که به پیروان رسید
اسماعیل وفا یغمائی

ددر پاسخ دوستانه یکی دو مقاله و نوشته در سایت بند تنبان گسستگی که به مَحبت از من یاد کرده‌اند دستشان درد نکند و سپاس

بدان ای نور دیده
که چنین حکایت کنند راویان اخبار و ناقلان آثار وطوطیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخن دانی و صرافان سر بازار معانی وچابک سواران میدان دانش توسن خوش خرام سخن را بدینگونه به جولان در آورده اند که درشهر بابیلون در روزگاران قدیم مرشدی ! راهبری ! قائدی یکتا و بی همتا در سلوک خویش به چنان مقام ومرتبتی را خلوص رسید که در مسیر تزکیه خویش دست ازاکل و بلع وفرار و

جماع و سماع متواتر کشید از جهان دست بشست و روی از جهانیان و نزدیکان و همرهان نهان کرد ومال و نعمت جهان بر خود حرام کرد وهمراه با همسر و همسفر خالص و مخلص  و بی همتای خود که از جنس شمس و قمر بود و گویا آیه مبارکه
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿۱﴾
سوگند به خورشيد و تابندگى‏ اش (۱)
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿۲﴾
سوگند به ماه چون پى [خورشيد] رود (۲)

در وصف قائد به مثابه خورشید ودر وصف متعلقه که به مثابه ماه به دنبال خورشید راه افتاده است نازل شده است 

 در هر حال قائد و همتای معظمه اش فقط و فقط برای صفای نفس و تنبیه هواجس نفسانی و افکار شیطانی رو به نجاستخواری آوردند.
آفریننده این وجود بی مثال چون خلوص بنده مخلص خویش را در نجاستخواری مشاهده نمود از خوان کرم و رحمت خود هر سپیده دم با فرشتگان خاص خود به اندازه کفاف ظروف مطلای نجاست مخصوص که چکیده نجاست تمام بندگان مخلص و مؤمن بود به سوی او روانه میفرمود.
مرشد اعلا و همسر و همسفروالامقامش که رخساری چون خورشید تابان داشت سهمیه نجاست خویش را دریافت کرده و صبح و شام و نیمروز تا میتوانستند نوش جان میکردند و آنقدر در این کار تلاش نمودند و پای فشردند که از کلام ودهان و مرامشان و آنچه میفرمودند و مینوشتند بنا بر سرشت مقدسشان نجاست میبارید.
این چنین ایام گذشت و گذشت تا مرشد اعلا و رائد اعظم در خلوت خود چشم از جهان پوشید و جهانیان را از وجود خود محروم فرمودو به پناه پروردگار خود شتافت.
اما حکایت شگفت آنکه از سهیمه نجاست مخصوص کم نشد و همچنان سهمیه آن مرحوم مغفور جنت مکان خلد آشیان از خزانه غیب میرسید و چون همسر و همسفر معظمه آن را بیش از ظرفیت و طاقت خود برای اکل و بلع میدید از سر لطف و مرحمت آنرا به پیروان مخلص خود مرحمت میفرمود و این چنین پیروان مخلص آن مرحوم چنان در این کار پیش رفتند که برای آن‌ها نجاستخواری تبدیل به عادتی الهی – سیاسی شد و از کلام و بیان و مرام آنان چون رائد مغفور مرحوم بوی نجاست از زمین به اسمان برخاسته افاق را پر نمود...و این چنین است که می‌بینی ای پسر که چون لازم آید چیزی مینویسند و میسرایند و میگویند که ادامه همان سنت پسندیده عادت به نجاستخواری و به بیان امروز بجای پاسخی پسندیده گ.. خوردن زیادی است که نوش جانشان و گوارای وجودشان باد.

بنابراین غمگین مباش
و برای تمامی این عزیزان از آن عزیز شریف با لبخند بی مثالش و آنکه اگر چه با اخمی ملیح به نجاستخواری رضا داده است طلب رحمت و مغفرت نما که به کار خود ادامه دهند که در زمره بزرگانی چون کفتار و لاشخوار زاغ و زاغچه در زمره پاک کنندگان طبیعت و محیط زیست آدمیانند و نیزدعا کن که خوابهاشان پر از رؤیای خوردن نجاست باد که
امام جعفر صادق که بر او درود باد در تعبیر خواب خوردن نجاست فرموده است تعبیر خوردن اسهال و مدفوع در خواب ، دو چیز است.
معنی اول دیدن و خوردن اسهال و مدفوع در خواب وجود مال حرامی است که وارد زندگی شما شده است.
معنی دوم دیدن و خوردن اسهال و مدفوع در خواب گشایش در مشکلات است.
پس بایست بیندیشند مال حرامی که در آخر هر ماه از خزانه غیب واصل می‌شود چیست و نیز نگران نباشند که در آخر ماه دیگر ،تعبیر، گشایش و رسیدن مال حلال!!است والسلام و من اتبع الهدی
مرا فرصت و سعادت چندانی نیست تا با رهروان مخلص آن مرحوم بپردازم پس بر روان مرشد اعلا صلواتی فرست که چنین پیروان مخلصی تربیت فرمود و غمگین مباش و شاد شو که اینان تا هستند این چنین اند و خداوند ارواح طیبه شان را به نگهبانی فاضلاب بهشت بگمارد و متصل سازد و از من به شما وصیت در امر خطیر انقلابی و توحیدی و سیاسی ایدئولوژیک بلع نجاست و شرب شاش

کلو واشربوا را پسر گوش کن
ولاتسرفوا را فرامش کن

آمین یا رب العالمین

هیچ نظری موجود نیست: