مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

انقلاب. اسماعیل وفا.بمناسبت انقلاب نکبت نمون سرکوب فزون 22بهمن

كتاب ها انقلاب را نفهميده اند//كتاب ها انقلاب را دروغ ميگويند//انقلاب عبور از دهليز ها ست و لبخند سرد ديوارهاى مرده.انقلاب در سايه دارها نوشتن است //در سايه دارها خوابيدن //در سايه دارها عشق ورزيدن//در سايه دارها زاييدن//و درخود به امنيت دست يافتن//در آن لحظه كه خنده دشمن در قلبت مي تركد.انقلاب بستن پلك هاست در لحظه اى كه ميخواهى ببينى.ادامه

هیچ نظری موجود نیست: