دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ دی ۱, پنجشنبه

چند شعر، مقاله، مصاحبه و در رابطه با انقلاب! 22 بهمن 1357

1-کتاب مستطاب معراجنامه دهقان مردمزاد خراسانی
2- رساله مبارکه الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام.
3- شعر به به از آفتاب عالمتاب اسماعیل وفا یغمائی.
4- مجموعه بیست و دو گفتگو گفتگوی نهم انقلاب یا تحول 22 بهمن.سلطنت. امامت ومردم. اسماعیل وفا یغمائی.
5- مجموعه بیست و دو گفتگوگفتگوی دهم.انقلاب 22 بهمن.اسلام و مردم در این دوران.ایا خمینی دزد انقلاب بود.خطر این تحلیل. اسماعیل وفا یغمائی
6- مجموعه بیست و دو گفتگو گفتگوی یازدهم.علت دوام رژیم.دوران کوتاه دکتر بختیار. آرمانها.اسماعیل وفا یغمائی
7-چهاردهه مرگ و کشتار، جنگ و آوارگی، فقر و فحشا، بیماریهای روحی-روانی، اعدام و تبعید و فرار و مهاجرت.حنیف حیدرنژاد

۱ نظر:

ناشناس گفت...

امروز با مرورگذشته خونبار درمیابیم که بعدازمصدق تنها رهبر ذیصلاح ملت ایران شادروان بختیاربود . او انقدرشهامت داشت تا از روز اول مقابل خمینی بایستد و جانش را درهمین را نهاد .
دیروز اورا نمیفهمیدم اما امروز اورا تا مغز استخوان درک میکنم .
بختیار از جنس همان قهرمانانی است که صدسال یکبار ازدرون جامعه متولد میشوند .

یادش گرامی