مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ خرداد ۴, پنجشنبه

یادی از گذشته وسرود چهار خرداد. اسماعیل وفا. استاد تجویدی

یادی از گذشته
امروز چهار خرداد است. عمری سپری شده و پیرمردی شده ام  و میبینم همه چیز عوض شده!من. عقاید من و نیز این سرود. در این سرود مرحوم شاه دیگر دژخیم نیست و شیخ جایش را گرفته .جهانخوار  سر و مر و گنده به حول و قوه الهی سر جایش هست و باید به دنبال وابسته گشت و پیدا کرد هندوانه فروش را... بگذرم و یاد بزرگمرد موسیقی ایران تجویدی در کنار جانباختگان چهار خرداد گرامی بشنویم سرود چهار خرداد را
به مناسبت تیر باران بنیاد گذاران سازمان مجاهدین و دو تن از اعضای مرکزیت مجاهدین در جهار خرداد سال هزار و سیصد و پنجاه ویک
شعر سرود. اسماعیل وفا یغمائی
آهنگ و تنظیم. استاد علی تجویدی
تاریخ سرودن شعر.پائیز 1353
اجرای نخست
گروه کر رادیو تلویزیون ملی ایران.بهار سال 1358

سرود چهار خرداد را اینجا بشنوید

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بله اسمعيل عزيز، زمانه عوض شده است هيهات و من و تو امروز كاسه تكدي در دست، به دنبال چند سكه مسي ميگرديم. خدا نيامرزد انانرا كه مرا و ترا از روزگار جواني به بيراهه ها و سنگلاخها كشانيدند. و خدا رحمت كند پدر انان را كه با ما مهربانند امروز. با اين همه بي حرمتي و بددهاني كه ما با "امپرياليسم" و "ارتجاع" كرديم، امروز تيماردار من و تو و ما خستگان و درماندگان راه هستند.

حسن گفت...

آقای یعمای عزیز تاریخ بيرحمانه به پیش میتازد ما چه بخواهیم و یا نخواهیم ما را به تاریخ پیوستگان تحویل خواهد داد و این گریزی تاگزیر است در روند ناگزیر تاریخ شخصییتهای میبینی که بر تارک این دنیای پهناور میدرخشید همچون اسپاتاکوس و در گوشهای از این دنیای پهناور ایران همچون مازیار بابک خرمدين میرزا کوچک خان مصدق و چهار خرداد برگ زرین این سرزمین من و تو است
به باور من در آن تاریخ این یکی از زیباترین دوران تاریخ شماست که در کنار آنسانیت و آنانی که در تاریکی چراغ روشن کردن ایستادی مبارزه با بی عدالتی و ظلم جاده زیبای بهاری و گردشگاه نیست بلکه باید از سنگلاخها و کوه و کمر گزر کرد چه بسا که همه از این سنگلاخها نميتوانند گزر کنند این من نمیگویم این منطق دیالکتیک میگوید تاریخ میگوید و تاریخ دروغ نمیگوید
تغییر کرده ای اما به چه سمتی باز باید منتظر تاریخ بمانیم تا او قضاوت کند قضاوت من و تو کافی نیست
با سپاس و بدرود تا وقت دیگری
حسن