مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ خرداد ۴, پنجشنبه

خلقی ست به تجربت کمر بر بسته ... پس از انتخابات اسماعیل وفا یغمائیخلقی ست به تجربت کمر بر بسته
از وعده ی پرپوچ من و ما رسته
بگسسته زما به خویشتن پیوسته
بی راه من و تو راه خود را جسته
**
وقتی که من و تو، گیج و سرگردانیم
چو ن راهبران گمشده حیرانیم
آخر به چه رو ملت رهجو را ما

هر دم به ره متابعت میخوانیم
**
چون حضرت پیشتاز خیلی تازید
گم گشت و به شیخ شهربازی، بازید(1)
این خلق عطا را به لقایش بخشید
خود وارد میدان شد و قدری بازید(2)
**
مختصه ی ما و تو در این غربت دور
با آنچه که مردمان ما، بس مهجور
رای من و ما خیانت، اما تو مگو
آنکس که بداده رای آنجا، مزدور
**
زآن پیش که سرنگون کنی، یک تحلیل
از وضع وطن بده مدلل به دلیل
اینها که تو داده ای در این چل ساله
قال است و خیال است و مقادیری قیل
**
زان پیش که فریاد جگر سوز کنیم
در خویش فرورفته بسی قوز کنیم
باید که به وادی سیاست مخ را
«میزان ژوقی» به وقت امروز کنیم(3)
**
این ملت و، آزمون دیگر در پیش
در بین «دو عمامه» و در بین «دو ریش»
زین ریش به آن ریش ! پس از آن ای دوست
بی شک که حکایتی ست دیگر در پیش
**
این دوره ی انتخاب هم میگذرد
غمگین مشو «این جناب» هم میگذرد
تا آب، بود «هفت سراب» اندر پیش
این خلق ! ازین سراب هم میگذرد
**
با نام همین ملت! آقای امام
بگرفت ز «شاه نور بر گور» زمام
با رای همین ملت یکروز رسد
کز شیخ نماندا در این میهن نام
**
گر شیخ نشاشیده دراز است این شب
تاریخ کجا رود دمی رو به عقب
این رای دهندگان سرانجام شبی
خود صبح شوند و بی نشان گردد شب
**
گر شیخ نشاشیده دراز است شب اش
تاریخ نشادر به کف اندر عقبش
یکروز ببینی که بر آورده دمار
زآخوند و ازین حکومت زن جلب اش
**
روزی برسد که نعره ی «یا جدٌا»
از جانب شیخ کر کند گوش خدا
روزی که همین ملت امروز ،کنند
بر چوب سرین چاق ملا، فردا(4)
**
آزادی ما ز اجنبی ناید راست
در همت ملت،ره آزادی ماست
وانکس که زاجنبی رهائی طلبد
شد تجربه!خائن است او بی کم و کاست
**
هر چند جدا !قطره ای از دریائیم
با آن دریا ،نه من، سراسر مائیم
دوریم از آن میهن وبا ملت خود
در هر گذری به پهنه اش پیدائیم
سوم خرداد نود و شش

______________
1-     بازید= باخت
2-     بازید=باخت
3-     سرین= کفل. نشیمنگاهsorin
4-     میز ان ژور=  به روز کردن کامپیوتر و برنامه ها

۳ نظر:

محمود گفت...

اسماعیل عزیز با درود
بار دیگر شرافت و راستمردی ات را نشان دادی و علارغم اینکه نظرت بر تحریم بود ولی امروز که واقعیت جامعه نشان از رویکردی دیگر و متفاوت با ذهن گرایی ما دارد به این حقیقت اعتراف میکنی و نشان میدهی که پیشتازان وقتی غرق در پیشتازی می شوند و به تاخت میروند وقتی به پشت سر نگاه میکنند میبینند از خلق و مردم خبری نیست. بعد یکسره فحش و ناسزا است که به خلق و مردم باریدن میگرد که چرا دنبال ما به "هیچکده" و "ناکجا آباد" نیامده اند.
ولی تو این را میبینی و با شجاعت به غلط بودن تحلیل های روشنفکران جدا مانده از جامعه و خلق و فریز شده در 36 سال قبل اذعان میکنی.
مرا بارها نزدیکترین کسانم به دلیل دفاع از رای دادن و همراه بودن با سیل خلق و مردم، خودباخته و تسلیم طلب و سازشکار و حتی خیانتکار نامیدند.
ولی کیست که نداند در فضای رمانتیسم خارج کشور اتفاقا دفاع از مبارزه مدنی ملت ایران قیمت زیاد میخواهد و شخصا از این بابت مشکلی ندارم. بگذار روشنفکران فکل کراواتی بی درد در یگنه دنیا از مد سیاسی اینجا پیروی کرده تا مبادا تهمت "تنها آلترناتیو موجود" مبتی بر مزدوری و سازشکاری و خودفروشی بر دامنشان نشنید. آیا این چنین تفکری محلی از اعراب دارد!؟ امیدوارم کم کم یخ فریز شدگان و متوقف شدگان در 36 سال کم کم آب شود و به جای فاصله گرفتن بیشتر از مردم دنده عقب گرفته و به جای تشر به مردم به خود انتقاد کنند و به مردم نزدیک تر شوند آنوقت بیتشر میتوانند به این گذار از مسیر مبارزه مدنی کمک رسانی کنند.

درود بر تو صداقتت
مانا باشی عزیز

محمود گفت...

اسماعیل عزیز فقط جهت یادآوری و نه سرکوفت بار دیگر نظرم را زیر متن تحریم انتخابات بار دیگر میفرستم تا شاید این بار با دقت بیشتری دوستان مطالعه فرمایند.

ناشناس محمود گفت...

اسماعیل گرامی
از دیدن این گونه بی خردی در جامعه سیاسی ایرانیان خارج کشور شگفت زده میشوم.
در سرنوشت سازترین برهه از تاریخ میهنمان، تحریم انتخابات هر چند مد روز در خارج از کشور است ولی در خوشبینانه ترین حالت واکنشی احساسی از روی خشم و کینه و عصبانیت است و فاقد هرگونه خرد و منطق.
امروز چند گروه این نوع نگاه را نمایندگی میکنند:
اول و قبل از همه جنایتکارترین باندهای حکومتی و بخصوص اطلاعات سپاه و جبهه پایداری و مصباح و هدفشان دور مانده مننقدین و مخالفین از صندوفهای رای است تا با کمترین تنش هدفشان که استراتژیک است و تعیین تکلیف رهبریشان برای سالهای آینده. رئیسی فقط عامل اجرایی برای هدف اصلی است که مجتبی خامنه ای است. متوجه باشید که بخشی از تلاش اطلاعات سپاه اتفاقا در جهت ایجاد تردید در میان مخالفین و خالی کردن سبد روحانی از رای این طیف است. در داخل ایران حتی فیلمهای آخوندهایی که به هر دو جناح حمله میکنند و ظاهرا هم کل حاکمیت را هدف گرفته اند دست به دست میشود. که هدف اصلی نا امید کردن مردم از شرکت در انتخابات است.
دوم: نئوکانها که تحریک به انتقباض هر چه بیشتر حاکمیت در جهت از هم پاشیدگی جامعه ایران برای تدارک مداخله نظامی و سوریه یا عراق کردن ایران.
سوم: طالبان قدرت و سرنگون طلبان به هر قیمت که حاضرند به قیمت خرابه شدن ایران از میان این خرابه برای خود حکومت تاسیس کنند و اصولا هم از دشمنان میهنمان همچون عربستان، اسرائیل خط میگیرند، مجاهدین و کمونیست کاگری و سلطنت الهی ها.
چهارم: سیاسیون کراواتی بدون درد که مدل فحاشی به رژیم جهل و جنایت را شیک تر و مدرن تر میپندارند و در فضای سیاسی خارج کشور که هرگونه حمایت از جنبش مدنی ایران سازش با رژیم و مهر مزدوری میخورد، پز مخالفت با تمامیت رژیم خیل هم مقبول و بدون دردسرتر است. اینان در واقع با خاک پاشیدن به سرونوشت ملت و مینمان برای خود کاسبی چهره سیاسی میکنند.
پنجم: زخم خوردگان از رژیم آخوندی که خانواده و عزیزانشان در این این حاکمیت جهنمی به قتل رسیده و جان و مال و همه چیزشان را از دست داده ا ند. خودم از این دسته آخر هستم.ولی ای کاش این دسته آخر به جای اینکه احساس خشم و کینه و قهر خود پیروی کنند، کمی منطقی بیاندیشند و متوجه هزینه تحریم انتخابات که به احتمال قوی موجب تحکیم کثیف ترین جنجاح حاکمیت تا حداقل سی سال دیگر خواهد شد خود را از سهیم شدن در چنین خیانتی دور نگهدارند.
واقعا از این همه بی خردی و بی مسئولیتی متاسفم. امیدوارم امضا کنندگان این بیانیه مسئولیت اخلاقی، انسانی، و میهنی خود را بپذیرند.
از نظر من خالی کردن سبد آرای جناح منطقی و حتی پشیمان حاکمیت از دهه ها جنایت(اگر به صحبت ها نگاه کنید متوجه مبشوید) دقیقا همراهی و در عمل بازی کردن با کارت جنایتکارانی همچون رئیسی خواهد بود.
امیدوارم ذره ای ممنطق حداقل در عقلای ما دیده شود. البته اگر خشم و کینه و عصبیت بگذارد.

محمود گفت...

لطفا به این سند توجه کنید که سندی است در تایید نظر اینکه اطلاعات سپاه اصلی ترین تلیغ کننده تحریم انتخابات بوده است. البته از طریق بخشی از روشنفکران کرواتی که در بین اپوزیسیون ایران نفوذ کرده اند و بخشی هم که اطلاعی از این موضوع ندارند براحتی تحت تاثیر آنان قرار میگیرند. ظاهرا هم مشغول مبارزه با رژیم آخوندی هستند.

https://www.youtube.com/watch?v=Ev6nQR8VUz4