دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه

بیست و سه رباعی ضد جنگ . اسماعیل وفا

 بیست و سه رباعی ضد جنگ در زمان حاکمیت بوش سروده شده است ولی گذر زمان چیزی را تغییر نداده است. حمله خارجی به ایران فاجعه بار است و کسانی که آتش حمله خارجی را به هر بهانه تیز میکنند به نظر من راه خیانت و ننگ را میروند. وضع عراق و افغانستان و سوریه و لیبی را بنگریم. رژیم سیاهکار و ایرانسوز آخوندی باید فقط با اراده مردم وبه دست ملت ایران و نمایندگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود سر نگون شود و بس و ملت ما این توان را دارد. تنها با خیزش ملت ایران است که سرزمین ما اتحاد استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ خواهد کرد و به سوی دموکراسی و آزادی خواهد رفت. آنان که در بوق حمایت از حمله خارجی میدمند در نهایت کسانی هستند که در گام نخست هیچ اعتقادی به توان و اراده و توانائیهای مردم ایران ندارندبیست و سه رباعی ضد جنگ

هیچ نظری موجود نیست: