ما منتقدیم ما حق داریم منتقد باشیم. ما مخالفیم . ما حق داریم مخالف باشیم.باید سخنان منتقدان و مخالفان و همرزمان را شنید.هیچکس کامل نیست واگر خود را کامل بپنداریم بدون آنکه حتی بخواهیم اندک اندک به سنگلاخ جباریت پای خواهیم گذاشت ولی متاسفانه تاپایان هرگز نه خواهیم فهمید و نه قبول خواهیم کرد که در چه تراژدی و فاجعه ای به بند کشیده شده ایم.دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند.مشکل اصلی تاریخ ما امیختگی مذهب و سیاست است. تمام کسانی که صادقانه حتی راه نجات را در حکومتی مذهبی یافتند یا ایدئولوزی برخاسته از مذهب را راهنمای عمل قرار دادند جز به کمک ارتجاع و تیره روزی مردم بر نخاستند. اینان در پایه ها از همان مردابی تغذیه میکردند و می کنند که ملایان حاکم میکنند. باید به مذهب به عنوان مسئله ای شخصی احترام گذاشت ولی باید سوداهای رنگین و مسموم برپائی حکومتی که مذهب ذر آن رسوخ داشته باشد را با تمام مدعیانش به زباله دان ریخت. برای درک این حقیقت باید تاریخ ایران و اسلام و بخصوص تشیع را شناخت.نور!نور باز هم نور بیشتر. پشت درهای کهنه و پوسیده متوقف نشویم. نترسیم! درها را بشکنیم و بگذاریم نورحقیقت و شناخت ما را از این همه کهنگی و ارتجاع بشوید. هرگز فراموش نکنیم که زندگی مادی ما سایه و باز آفریده اعتقادات و باورهای ماست. .

روی تصویر کلیک کنید

ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه

بیست و سه رباعی ضد جنگ . اسماعیل وفا

 بیست و سه رباعی ضد جنگ در زمان حاکمیت بوش سروده شده است ولی گذر زمان چیزی را تغییر نداده است. حمله خارجی به ایران فاجعه بار است و کسانی که آتش حمله خارجی را به هر بهانه تیز میکنند به نظر من راه خیانت و ننگ را میروند. وضع عراق و افغانستان و سوریه و لیبی را بنگریم. رژیم سیاهکار و ایرانسوز آخوندی باید فقط با اراده مردم وبه دست ملت ایران و نمایندگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود سر نگون شود و بس و ملت ما این توان را دارد. تنها با خیزش ملت ایران است که سرزمین ما اتحاد استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ خواهد کرد و به سوی دموکراسی و آزادی خواهد رفت. آنان که در بوق حمایت از حمله خارجی میدمند در نهایت کسانی هستند که در گام نخست هیچ اعتقادی به توان و اراده و توانائیهای مردم ایران ندارندبیست و سه رباعی ضد جنگ

هیچ نظری موجود نیست: