دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ بهمن ۱۵, جمعه

هو العشقول. اسماعیل وفا یغمائی

برای امتحان از امروز بجای کلمات مقدس یا الله و یا علی و امثالهم و سایرکلمات و عبارات  مقدسی که در طول قرنها استفاده شده کلمات این تابلو را تکرار کنید خواهید دید کارکرد و تاثیر معجزه آسایش به نحو عجیب و غیر قابل باور و معجزه آسائی درست مثل همان یا الله و یا علی  و سایر کلمات مقدس است یعنی هیچ اتفاق عجیبی نمی افتد و همه چیز همانطور خواهد شد که هست. امتحان کنید!

هیچ نظری موجود نیست: