مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۱۵, جمعه

هو العشقول. اسماعیل وفا یغمائی

برای امتحان از امروز بجای کلمات مقدس یا الله و یا علی و امثالهم و سایرکلمات و عبارات  مقدسی که در طول قرنها استفاده شده کلمات این تابلو را تکرار کنید خواهید دید کارکرد و تاثیر معجزه آسایش به نحو عجیب و غیر قابل باور و معجزه آسائی درست مثل همان یا الله و یا علی  و سایر کلمات مقدس است یعنی هیچ اتفاق عجیبی نمی افتد و همه چیز همانطور خواهد شد که هست. امتحان کنید!

هیچ نظری موجود نیست: