مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

نیایش. اسماعیل وفا یغمائی

 به درگاه تو آمده ام ای خداوند
و به آستان تو آمده ام ای عشق
تا بگویم بیزارم از آن خدا،اگر تو آن خدائی
و بیزارم از آن عشق، اگر تو آن عشقی
که چشم بند اندیشه ها و قلبهاست
ومجال میدهد
تا جلادان
کارد خود رابر اندیشه های ابلهان تیز کنند
به درگاه تو آمده ام ای خداوند
و به آستان تو ای عشق....
هفده آوریل دو هزار و یازده

هیچ نظری موجود نیست: