ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۱۳, چهارشنبه

غزل. الا یا ایها الساقی.اسماعیل وفا یغمایی

 «ا لايــاايها ا لساقي ،ادركاسا ونـاولـها»
كـه عشق‌آمد‌‌ مرا زاول‌،كلـيد حل مشكل‌ها
ببوس‌اي لولي مه‌وش، لب‌ساغر وزآن آتش
بده جامي‌كه برخيزد، دل ازغم‌ها غم از دل‌ها
چه سازي‌اي‌غم مسكين، تو با اين‌دل‌كه شادوخوش
ز رنج ديگران‌دارد، بـه‌دوش خـود حمايـل‌ها

ادامه شعر 

هیچ نظری موجود نیست: