دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ بهمن ۱۳, چهارشنبه

در چهلمین روز سفر سعید

چهل روز از سفر سعید یغمائی، از برجستگان خاندان یغمائی ،رفیق دوران کودکی و تا پایان، انسانی که قلب یک انسان والا و مهربان در سینه اش می تپید و ایران برای او معبدی بود که در آن خدای ایرانزمین و مردم ایران را به ستایش می ایستاد گذشت.وکیلی برجسته که از دوران نوجوانی تا پایان یار و دوستدار محرومان و نیازمندان بخصوص در دشت کویر بود ودر این مسیر و نیز مهر میهن دهسال در بند
و حصار روزگار گذراند و سرانجام به دلیل تالمات جسمی و روحی این دوران رفت و خاطره خود را برای شناسندگانش بجای نهاد.بادا که تلاشهایش در جان ایران زنده بماند و به طلوع روشنائی کمک کند. او نمرده است او در ما زنده و یادش پراکننده روشنائی و مهر است.
یاران به موافقت چو دیدار کنید،
باید که زِ دوست یاد بسیار کنید؛
چون بادهٔ خوشگوار نوشید به هم،
نوبت چو به ما رسد نگونسار کنید.
---
بازی بودم پریده از عالم راز
تا بو که برم زشیب صیدی بفراز
این جا چو نیافتم کسی را دمساز
زآن در که بیامدم برون رفتم باز
___
باز آمدم اینک که زنم آتش تیز
در توبه ودر گناه و زهدو پرهیز
آورده ام آتشی که می فرماید
کای هر چه بجز خداست از جا بزخیز

۲ نظر:

مهرداد آهنگر گفت...

اسماعیل جان،
با عرض تسلیت به شما و خانواده، به نظر می رسد که لینک به "ادامه مطلب" جا افتاده است.

مهرداد آهنگر

مهرداد آهنگر گفت...

اسماعیل جان،
با عرض تسلیت به شما و خانواده، به نظر می رسد که لینک به "ادامه مطلب" جا افتاده است.

مهرداد آهنگر