دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ فروردین ۲۱, یکشنبه

کلیسای کاتولیک اعلام کرد: جهنم وجود ندارد!امیر مُمبینی


خدا داور و قاضی مردم نیست بلکه آنها را دوست دارد! داستان آدم و حوا یک افسانه بیشتر نیست! همه و از جمله کمونیستها و بی باور ها و غیره مشمول عشق الهی هستند. بیچاره مارکس! صد سال دیگر باید بگذرد تا بشر در یابد که نقد و رد اینگونه افسانه ها و سیطره آنها بر زندگی بشر درست ترین کاری بود که انجام شده است.در آخرین خطابه پاپ فرانسیس روشن اندیش که در ایران مورد توجه قرار نگرفت و زیر متکای.....کلیسای کاتولیک اعلام کرد: جهنم وجود ندارد!

هیچ نظری موجود نیست: