مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ بهمن ۸, جمعه

اسماعیل وفا یغمائی .خدا و انسان(غزل)

مى خروشم من و در خويش فرو مى ريزم
مى درخشم تن و مستانه فرا مى خيزم
ميستانم ز خود آن را كه مرا هست ضرور
وآنچه را هست به خود باز فرو مى بيزم
ز ازلها گذرم تا به ابدهاى دگر
بى درنگى، كه من آن پويش خيزاخيزم
 
ازلى نيست ! كه در من ازل آمد به طلوع
ادامه

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بسيار زيبا، دست مريزاد، بنظرم، هرجا شعر فارسي در دايرهً انسان و خدا محدود و محضور مانده، به عرفان گراييده و چون اسب عصاري بدور خود چرخيده است، بايد گسترهً مفاهيم را تا جايي که ذهن پر مي کشد و خيال پرواز مي کند، وراي خدا و انسان، بلکه از همهً هستي و اجزاي لايتجزايش، از گل و گياه و خاک و سنگ دشت و کوه و جنگل در طبعيت گرفته تا عموم موجودات جاندار وبي جانش، از زمين تا آسمان و کهکشانهايش گسترد تا ذهن و خيال و بدنبالش عقل و ضمير ما، آدمي را جزئي از طبيعت و هستي ببيند و بشناسد، و بدينسان رفته رفته انسان از اسارت با ورهاي مخرب مذهب که او را اشرف مخلوقات و خليفه و برگزيدهً خاالق متعال پنداشته و به طبع اين بينش به او اجازه و انگيزهً دست درازي بيجا در حقوق طبيعي آب و خاک و گياه و حيوان و انسانها را مي دهد، خلاصي يابد. علي سالاري