مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ خرداد ۵, جمعه

در ستایش ارتداد اسماعیل وفا یغمایی

آه اگر بدانید و بدانند
مرتدان زیباترین خدا پرستانند
آنان که تاریکی آسمان را بر نمی تابند
چون آذرخشی درخشان
 ادامه در ستایش ارتداد

۱ نظر:

Reza Molaynejad گفت...

اسماعیل گرامی

سروده ات کوتاه بود و جاندار و همسنگ این حکمت فرانسوی که می گوید"تنها حقیقت است که مجروح می کند"و تو با فوران واژه ها در شعرت می آموزی که حقیقت آرام آرام پای قدرت دین مداران را می خلد و تا بن استخوان آنها نفوذ می کند.

رضا مولائی نژاد