دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ تیر ۲۰, سه‌شنبه

قصیده ئی در ستایش شادی اثر شیلر

ای دوستان، رها کنید این نغمه ها را
بیائید تا آواز خود را بخوانیم به شادمانی و خوشی
شادی، ای بارقه ی زیبای الهی
ای دختر بهشتی
ما در حریم مقدس تو گرد آمده ایم،
افسون و سحر تو آنچه را که به قهر و غضب و دشمنی جدا شده ، پیوند می دهد،
آنجا که بالهای رحمت تو گسترده است، همه ی انسان ها برادروار به یکدیگر عشق می ورزند،

آنکه دوستی صمیمی و صادق یافته است، از این شادمانی بهره می جوید،
و آنکه همسر زیبایی نصیبش شده است، در این شادمانی کامیاب است.
اما بگذار کسی که فقط وجود خود را روی زمین می بیند،
و آنکه در جستجوی خوشبختی و سعادت نیست،
گریان و نالان خارج از این حلقه ی مقدس بماند،
همه ی موجودات شادی را از سینه ی طبیعت می نوشند،
همه ی نیکوکاران و بدکاران در جستجوی آن راه می سپارند،
شادی ما را می بوسد، به ما برکت می بخشد،
برکتی که به کوچک ترین و ضعیف ترین موجود زمینی هم داده شده است.
و فرشته ی رحمت و مهربانی، در برابر خداوند ایستاده است،
ای برادران، به سان خورشید که در ورای این گنبد نیلگون نورافشانی می کند،
بسان دلیری که به سوی فتح و پیروزی گام می نهد،
شادمان و خوشحال در این راه قدم بگذارید.
ای انسان ها، بیائید با یک بوسه همه ی جهان را در آغوش گیریم،
برادران! بر فراز این آسمان بی کرانه پدر مهربانی ساکن است.
آیا به خاک نمی افتید؟ آیا آفریدگار جهان را ستایش نمی کنید؟
بجوئید او را در ورای ستارگان، آنجایی که ساکن است.

شعر از : فردریش فون شیلر
ترجمه از : رامین ورزنده
برگرفته از موومان فینال از سمفونی نهم اثر بتهوون
ماخذ: http://dzmusicmirghaed.blogfa.com/post/114

هیچ نظری موجود نیست: