دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اسفند ۱۳, یکشنبه

هر روز یک غزل بهاری. تا سیزده بدر. شماره یک.جار ميزنم در اشك عابران بهار ايد. اسماعیل وفا یغمائی

جار ميزنم در اشك عابران بهار ايد
كوچه ها شود گلپوش شهر لاله زار ايد
هر دريچه بسته باز ميشود آنسو
دست ناشناسي باز گرم كار و بار ايد
بر لبه‌ي دريچه ها شمعداني از خورشيد
بوسه اي ستاند وز شرم چون شرار ايد
در هوا ميان باد باغهاي نوروزي
مي روند و مي بارند تا جهان به بار آيد
ترمه زمين صد نقش گيرد از هزاران گل
تار و پود ان آجين با بسي نگار آيد
روح زندگي رقصد آنچنان بر آن كز شوق
در كنار آلاله غرق غنچه خار آيد
قوقولي قوقو بر بام باز مي رسد اواز
كز كرانه هاي شرق صبح شب شكار ايد
جار ميزنم در اشك جار ميزنم در اشك
عابران بهار ايد عابران بهار ايد

هیچ نظری موجود نیست: