دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

If somehow I were able. اگر میتوانستم.اسماعیل وفا.یغمائی ترجمه به انگلیسی بلیندا بازول

If somehow I were able
If somehow I were able
to make contact with all the martyrs,
all those holy victims!
after singing their praises at great length
and saluting them roundly in their well-deserved bliss

I would pose the question,
have the highest, most sacred ideals (for which they died)
been of succour to the weary and the broken-down, to the mortal and frail of the earth,
were in fact these ideals ever of succour
or will they ever be?
Or are we still on our own down here,
year after long year
and beatification after beatification
weary, broken-down, mortal, frail and earthbound...
20 April 2009
********  
فونتیک
agar mitavanestam
 agar mitavanestam
be didare tamame shahidan mishetaftam
tamame koshtegan mogadas
ta pas az dorudi bi payan bar anan
be anan rastegarishan ra tahniat beguyim
va az anan beporsam
aya armanhayeshan va asemanhayeshan
ensan khaste va shekaste va zende va zare zamini ra
madadi resande ast
ya madadi resanad
ya madadi khahad resand
ya tanha ma'im va sali az pase sali
va setayeshi az pase setayeshi
khaste va shekaste va zende va zar va zamini...
bist avril do hezar o no
*****
اگر می توانستم
اسماعیل وفا
اگر می توانستم
به دیدار تمام شهیدان می شتافتم
تمام کشتگان مقدس
تا پس از درودی بی پایان بر آنان
به آنان رستگاریشان را تهنیت بگویم
و از آنان بپرسم
آیا آرمانهاشان و آسماهاشان
انسان خسته و شکسته و زنده و زار زمینی را
مددی رسانده است
یا مددی می رساند
یا مددی خواهد رساند
یا تنها مائیم و سالی از پس سالی
و ستایشی از پس ستایشی
خسته و شکسته
و زنده و زار و زمینی....
 بیست آوریل دو هزار و نه

هیچ نظری موجود نیست: