دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ مرداد ۱۶, جمعه

کمی در این بازار سوگ بخندیم.حکایت کریمخان زند لرو علمای شیرازو ظهور دجال پیشدرآمد ظهور امام زمان . اسماعیل وفا یغمائی

  اصل حکایت از کتاب مشهور (رستم التواریخ) نوشته رستم الحکما اخذ شده است
بگفتا كه: پيش از قيامت خرى
خربس خطرناك و بد گوهرى
خرى چارپايش چو قيرِ سياه
دوتا گوشهايش ولى راه راه
خرى از فقيهان خطرناكتر!
بر آرد ز آفاق و افلاك سر
صدايش بود خوفناك و مهيب
بود طول و عرضش عجيب و غريب
قدش هست هفتاد فرسنگِ راست!!
ــ غريوى بناگه زمجلس بخاست!!ـ
نه تنها ز مجلس زعرش برين
خروشى زتكبير!! شد تا زمين
خدا گفت در آسمانها: زرشک
سرافیل گفتا: بینداز پشک
ادامه حکایت 

۷ نظر:

ماندگار گفت...

مثل همیشه پر معنا ومحتوا و منسجم و منظم. پایدار باشید.

ناشناس گفت...

موج گره به گره چو زلف لیلا
سئوال درسئوال پیچید زه زلف لیلا
یغما سئوال شد وگره به زلف لیلا

ناشناس گفت...

موج گره به گره چو زلف لیلا
سئوال درسئوال پیچید زه زلف لیلا
یغما سئوال شد وگره به زلف لیلا

ناشناس گفت...

اسماعیل خان مواظب خودت باش رقیب پیدا کردی.

ناشناس گفت...

اقای یغمایی دست شما درد نکند. عالی بود و هست و خواهد بود.

و چه به موقع: این روزها صحبت از این شد که آقای احمدی نژادی و الهام گفته بودند که "ریاست محترم" عن قریب بازگشتی ظهور مانند خواهند داشت!

راستی ما که چیزی از این موج گره به گره نفهمیدیم. شما چطور؟

مجهول الهویه

م - ت اخلاقی گفت...

زشعرت چنان خنده ام سرگرفت
شدم خالی از این جهان پلشت
خدا را تو باد عمر، دیر و دراز
همیشه به عزّ و بسی سرفراز

نه با شیخ وشاه و،نه با مه توئی
به شعرت زغم خالی از دل تهی

تو بر لب نشاندی بسی خنده را ‏
شعف داده ای من پناهنده را.

دلت پر زشادی سرت مست باد
همیشه "وفا" را به عزّ وصف باد.

ناشناس گفت...

رژیم و اخوند و احمدی نژاد را بهتر از این نمیشود توصیف کرد.تشکر
حامد