دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ مرداد ۱۴, چهارشنبه

فقط دوازده و نیم خط. نوزده نوشته کوتاه. اسماعیل وفا یغمائی

 شماره19. در باره «تیمور نبی» پیغمبر اخیر الظهور در تاجیکستان و رعایت انصاف 
 شماره18. «پدودینی» ممنوع است!
 شمارها 17ما شبیه خدا یمان هستیم و خدایمان شبیه ماا.ا
 .شمارها 16 خدائی در خدمت پیامبران یا پیامبرانی در خدمت خدا
 شمارها 15 چرا خدا را باور داریم؟


شماره 14.  . لطفا از الله و پیامبر بزرگوارش بپرسیم.
 شمارها13سلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد.
شماره  12 تئوری آیه الله وحید و زیر سئوال رفتن قران..
شماره11  .شماره11 بزرگترین شاهکار آخوندها....
شماره 10  .و جناب آقای مقلب القلوب والابصار..  

شماره نه.   نوروز پیروز شکست ناپذیر
.شماره هشت. مهیب تر از مبارزه مسلحانه مبارزه فلسفی است...
شماره هفت. .شماره 7در سرگذشت الله.بخش دوم...
شماره شش. .در سرگذشت الله بخش اول.
شماره پنج. اگر شیطان خدا بود؟.
شماره چهار در باره اعتقاد
شماره سه.  تهاجم دوم
شماره دو.  تماشا کنید!با داعش تاریخ تکرارمیشود...
شماره یک  روز جهانی زن ربطی به رقیه و فاطمه و... ندارد

هیچ نظری موجود نیست: