مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۷, پنجشنبه

ششمین گروه از ساکنان کمپ لیبرتی به البانی منتقل شدند.سایت کمپین. عاطفه اقبال

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ساسان
مسعود جون طبق قولى كه داده بود داره عمل ميكنه . قراره هزار اشرف بسازه آنقدر اين بدبخت هارو تو عراق نكهداشت وتعدادى رو به كشتن داد تا اين اسرا را يكجا جمع كنه كه مبادا با متفرق كردنشون جشم وكوششون باز بشه ومتوجه ظلم عظيمى كه بهشون شده بشن . مسعود جون شيرت بكم كم كفتم بارك الله اولين اشرف از هزار اشرف را بِنَا كردى خدا قوت براى نهصد ونود ونه تاى ديكر هم برو هواتو دارم .