ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۹, شنبه

پیام کشتار مجاهدین در کمپ لیبرتی چیست؟قبال اقبالی

اسلامگرایان شیعه با موشکباران کمپ مجاهدین به ملت ایران پیام داده اند که؛ سیاست سرکوب اپوزیسیون سرنگون طلب در خارج و داخل کشور، با سکوت ویا همسوئی کشورهای غربی پیش خواهد رفت. اما سران حکومت اسلامی بشدت در توهم بسر می برند. اگر دنیا هم به حمایت از فاشیست های حاکم بر ایران برخیزند؛ نمی توانند حکومت اسلامی را نجات دهند. پیام کشتار مجاهدین در کمپ لیبرتی چیست؟

هیچ نظری موجود نیست: