ما منتقدیم ما حق داریم منتقد باشیم. ما مخالفیم . ما حق داریم مخالف باشیم.باید سخنان منتقدان و مخالفان و همرزمان را شنید.هیچکس کامل نیست واگر خود را کامل بپنداریم بدون آنکه حتی بخواهیم اندک اندک به سنگلاخ جباریت پای خواهیم گذاشت ولی متاسفانه تاپایان هرگز نه خواهیم فهمید و نه قبول خواهیم کرد که در چه تراژدی و فاجعه ای به بند کشیده شده ایم.دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند.مشکل اصلی تاریخ ما امیختگی مذهب و سیاست است. تمام کسانی که صادقانه حتی راه نجات را در حکومتی مذهبی یافتند یا ایدئولوزی برخاسته از مذهب را راهنمای عمل قرار دادند جز به کمک ارتجاع و تیره روزی مردم بر نخاستند. اینان در پایه ها از همان مردابی تغذیه میکردند و می کنند که ملایان حاکم میکنند. باید به مذهب به عنوان مسئله ای شخصی احترام گذاشت ولی باید سوداهای رنگین و مسموم برپائی حکومتی که مذهب ذر آن رسوخ داشته باشد را با تمام مدعیانش به زباله دان ریخت. برای درک این حقیقت باید تاریخ ایران و اسلام و بخصوص تشیع را شناخت.نور!نور باز هم نور بیشتر. پشت درهای کهنه و پوسیده متوقف نشویم. نترسیم! درها را بشکنیم و بگذاریم نورحقیقت و شناخت ما را از این همه کهنگی و ارتجاع بشوید. هرگز فراموش نکنیم که زندگی مادی ما سایه و باز آفریده اعتقادات و باورهای ماست. .

روی تصویر کلیک کنید

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۲۵, شنبه

' مرضیه: اگر خوش شانسی نیست پس چیست؟

۱ نظر:

همایون بنی آدم گفت...

با عرض معذرت از اساتید ادب، این بوغ بیمروت سیاهباز گ...ه خورد از مرضیه حرف زد. از آن طرف سر یاران مرضیه بمب ریختن و کشتار از این طرف تفسیر احوال و گفتار. تولدش با توطئه برای سرنگونی رضا شاه سردار ملی شروع شد ، در ادامه حیات ننگینش رمز و کلید شروع عملیات سرنگونی پیشوای آزادی دکتر مصدق را کلید زد و در آخر هم سر خمینی وطن سوز را از بطری بیرون آورد و سی و پنج سال است از کلوپ گلف و اسب سواری بانوان در تهران مینویسد. انگار نه انگار. اول خاک عالم بر سر من بی غیرت ایرانی که بتو اجازه اینچنین تجاوزاتی را میدهم و بعد خاک عالم بر سر تو و جهان پلیدی که در وطنم ساخته ای.