دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ مهر ۲۵, شنبه

' مرضیه: اگر خوش شانسی نیست پس چیست؟

۱ نظر:

همایون بنی آدم گفت...

با عرض معذرت از اساتید ادب، این بوغ بیمروت سیاهباز گ...ه خورد از مرضیه حرف زد. از آن طرف سر یاران مرضیه بمب ریختن و کشتار از این طرف تفسیر احوال و گفتار. تولدش با توطئه برای سرنگونی رضا شاه سردار ملی شروع شد ، در ادامه حیات ننگینش رمز و کلید شروع عملیات سرنگونی پیشوای آزادی دکتر مصدق را کلید زد و در آخر هم سر خمینی وطن سوز را از بطری بیرون آورد و سی و پنج سال است از کلوپ گلف و اسب سواری بانوان در تهران مینویسد. انگار نه انگار. اول خاک عالم بر سر من بی غیرت ایرانی که بتو اجازه اینچنین تجاوزاتی را میدهم و بعد خاک عالم بر سر تو و جهان پلیدی که در وطنم ساخته ای.