مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

بدون شرح!!


۳ نظر:

تورج میززا گفت...

آقای یغمائی با اجازه شما
باش تا سرو قد رودابه ها
سرکشد تا اسمانها از زمین
بعد از ان پای برادرهایشان
شیخ را کوبد لگد روی جبین

ناشناس گفت...

این جوان عجب حواله ای داده به خامنه ای
نیری

ی-ح گفت...

این هم یک بیلاخ ولایی است در حد و شان مقام ولایت. نوش جانش، حظش را ببرد.