دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ مهر ۲۹, چهارشنبه

ملت و فرهنگی نیرومند تر از ارتجاع مذهبی و آخوند

ملت و فرهنگی نیرومند تر از ارتجاع مذهبی و آخوند. وقتی شعرهای سپهری و حافظ شیراز در نوحه خوانی قد میافرازند و رویاروی فرهنگ کثیف ارتجاع حاکم میایستند .  فرهنگی که در فاصله قرن اول تا چهارم هجری شمشیرهای مهاجمان را شکست و به مستراح تاریخ ریخت وپوزه پدران فکری ملایان کنونی را در پیش پای یعقوب  و امثال او بخاک مالید و زبان و نام و فرهنگ ایران را حفظ کرد این بار نیرومندتر از همیشه میرزمد.«دیده را باید شست، زیر باران با زن خوابید» سپهری و  «بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم  وبه هم تازیم »حافظ را  در نوحه خوانی بشنویم و کیف کنیم 

۱ نظر:

مهرداد آهنگر گفت...

جناب اسماعیل وفا یغمایی عزیز!
شاید بد نبود اگر سینه زنی و نوحه خوانی مجاهدین اشرفی را نیز در این بخش ضمیمه می کردید. یکی از لینک ها را من این جا می گذارم.

https://www.youtube.com/watch?v=3CnV92m4Iyg

شاد و پیروز باشید.

مهرداد آهنگر
لندن
24 اکتبر 2015