مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ مهر ۲۹, چهارشنبه

ملت و فرهنگی نیرومند تر از ارتجاع مذهبی و آخوند

ملت و فرهنگی نیرومند تر از ارتجاع مذهبی و آخوند. وقتی شعرهای سپهری و حافظ شیراز در نوحه خوانی قد میافرازند و رویاروی فرهنگ کثیف ارتجاع حاکم میایستند .  فرهنگی که در فاصله قرن اول تا چهارم هجری شمشیرهای مهاجمان را شکست و به مستراح تاریخ ریخت وپوزه پدران فکری ملایان کنونی را در پیش پای یعقوب  و امثال او بخاک مالید و زبان و نام و فرهنگ ایران را حفظ کرد این بار نیرومندتر از همیشه میرزمد.«دیده را باید شست، زیر باران با زن خوابید» سپهری و  «بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم  وبه هم تازیم »حافظ را  در نوحه خوانی بشنویم و کیف کنیم 

۱ نظر:

مهرداد آهنگر گفت...

جناب اسماعیل وفا یغمایی عزیز!
شاید بد نبود اگر سینه زنی و نوحه خوانی مجاهدین اشرفی را نیز در این بخش ضمیمه می کردید. یکی از لینک ها را من این جا می گذارم.

https://www.youtube.com/watch?v=3CnV92m4Iyg

شاد و پیروز باشید.

مهرداد آهنگر
لندن
24 اکتبر 2015