ما منتقدیم ما حق داریم منتقد باشیم. ما مخالفیم . ما حق داریم مخالف باشیم.باید سخنان منتقدان و مخالفان و همرزمان را شنید.هیچکس کامل نیست واگر خود را کامل بپنداریم بدون آنکه حتی بخواهیم اندک اندک به سنگلاخ جباریت پای خواهیم گذاشت ولی متاسفانه تاپایان هرگز نه خواهیم فهمید و نه قبول خواهیم کرد که در چه تراژدی و فاجعه ای به بند کشیده شده ایم.دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند.مشکل اصلی تاریخ ما امیختگی مذهب و سیاست است. تمام کسانی که صادقانه حتی راه نجات را در حکومتی مذهبی یافتند یا ایدئولوزی برخاسته از مذهب را راهنمای عمل قرار دادند جز به کمک ارتجاع و تیره روزی مردم بر نخاستند. اینان در پایه ها از همان مردابی تغذیه میکردند و می کنند که ملایان حاکم میکنند. باید به مذهب به عنوان مسئله ای شخصی احترام گذاشت ولی باید سوداهای رنگین و مسموم برپائی حکومتی که مذهب ذر آن رسوخ داشته باشد را با تمام مدعیانش به زباله دان ریخت. برای درک این حقیقت باید تاریخ ایران و اسلام و بخصوص تشیع را شناخت.نور!نور باز هم نور بیشتر. پشت درهای کهنه و پوسیده متوقف نشویم. نترسیم! درها را بشکنیم و بگذاریم نورحقیقت و شناخت ما را از این همه کهنگی و ارتجاع بشوید. هرگز فراموش نکنیم که زندگی مادی ما سایه و باز آفریده اعتقادات و باورهای ماست. .

روی تصویر کلیک کنید

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۲۹, چهارشنبه

ملت و فرهنگی نیرومند تر از ارتجاع مذهبی و آخوند

ملت و فرهنگی نیرومند تر از ارتجاع مذهبی و آخوند. وقتی شعرهای سپهری و حافظ شیراز در نوحه خوانی قد میافرازند و رویاروی فرهنگ کثیف ارتجاع حاکم میایستند .  فرهنگی که در فاصله قرن اول تا چهارم هجری شمشیرهای مهاجمان را شکست و به مستراح تاریخ ریخت وپوزه پدران فکری ملایان کنونی را در پیش پای یعقوب  و امثال او بخاک مالید و زبان و نام و فرهنگ ایران را حفظ کرد این بار نیرومندتر از همیشه میرزمد.«دیده را باید شست، زیر باران با زن خوابید» سپهری و  «بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم  وبه هم تازیم »حافظ را  در نوحه خوانی بشنویم و کیف کنیم 

۱ نظر:

مهرداد آهنگر گفت...

جناب اسماعیل وفا یغمایی عزیز!
شاید بد نبود اگر سینه زنی و نوحه خوانی مجاهدین اشرفی را نیز در این بخش ضمیمه می کردید. یکی از لینک ها را من این جا می گذارم.

https://www.youtube.com/watch?v=3CnV92m4Iyg

شاد و پیروز باشید.

مهرداد آهنگر
لندن
24 اکتبر 2015