دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه

اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) محمدرضا روحانی

آن‌هایی که در موضوع بند یک ۲۲۹ نفر رأی می‌دهند که کل مسئولیت را به دوش سید مظلوم رهبر معظم می‌اندازد و تعداد موافق ۲۱۶ نفر است چرا وقتی به جزئیات می‌رسند رم می‌کنند و رقم به ۱۶۱ نفر می‌رسد. این اختلاف رقم کمی نیست. پنجاه و پنج نفر از نمایندگان مجلس رژیم مسئولیت را از دوش خود بر‌می‌دارند و دربست در بند یک آنرا خدمت رهبر می‌فرستند. مال بد بیخ ریش صاحبش بعد هم در همین جلسه ۵۷ نفر غایب هستند. ۱۳ نفر ممتنع و ۵۹ نفر مخالف می‌شود ۱۲۹ نفر. من توجیه دیگری ندارم.  ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: