دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۲۰, یکشنبه

خدا فروشان. اسماعیل وفا.

  نه تسبیح و دعا را میفروشند
نه خاک کربلا را میفروشند
نگه کن کاین جماعت خون پاک
تمام اولیا را میفروشند
هزاران مشک اشک و کیسه هائی

ز ریش انبیا را میفروشند
نشسته! کوزه کوزه خمره خمره

ریاکاران ریا را میفروشند
به رجم و سنگساران مفتخر لیک
به پنهانی زنا را میفروشند
چه بازاریست اینجا غرق نعمت
در آن قحط و غلا را میفروشند
شده چون کربلا این بوم کاینجا

بلا اندر بلا را میفروشند
گرفته بیرق عباس درکف
به شمر اما لوا را میفروشند
گذشتم بر سر بازار و دیدم
که ما را و شما را میفروشند
از این غم غرق خونم آی مردم
که آخر خاک ما را میفروشند
خدا زین رو نهانست اندرین شهر

که شیطانان خدا را میفروشند

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بسیار زیبا.بسیار زیبا. آری خدا را میفروشند
محسن