مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۲۱, دوشنبه

طرح بزرگ» «استیون هاوکینگ» / خدا، وِل مُعطل است

۲ نظر:

مینا یری یار گفت...

خدا و جهان یکی هستند و ما هم جزو خدائیم و نمیتوان خدا را درک کرد زیرا بی نهایت است

esmail گفت...

همنشین گرامی
سپاس
خدا به نظر من مقوله ای مذهبی نیست بل فلسفی و زمینه ای برای اندیشیدن است
در درون ما
و در بیرون ما
مذتهب در کارکردهای خود خدا را بی ابرو کرده اند
این مفهوم فلسفی را
به نظر من این مفهوم همچنان برای اندیشیدن میماند
چراغ قوه نیرومند دانش همه بی نهایت را روشن نمی کند
همین و بس
و در نهایت این یک مقوله فلسفی با کارکردی شخصی است نه بیشتر
اگر نباشد فرضا که هیچ
اگر باشد این بحثها همان شعر سعدیست
بر دامن کبریاش ننشیند....