مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبه

بنیادهای سالم جامعه بزرگ فرانسه سر جایش قرص و محکم ایستاده است.


به حول و قوه الهی و نظر مساعد آقا امام زمان
درانتخابات منطقه‌ای فرانسه؛ جبهه ملی دست خالی ماند

۱ نظر:

منیژه حبشی گفت...

البته واقعیت اینست که با سیستم انتخابات فرانسه اینها محروم شدند کمااینکه سالهاست با این روشها مانع ورود اینها شده اند ولی مردم فرانسه به اینها رای دادند متاسفانه!