مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبه

بنیادهای سالم جامعه بزرگ فرانسه سر جایش قرص و محکم ایستاده است.


به حول و قوه الهی و نظر مساعد آقا امام زمان
درانتخابات منطقه‌ای فرانسه؛ جبهه ملی دست خالی ماند

۱ نظر:

منیژه حبشی گفت...

البته واقعیت اینست که با سیستم انتخابات فرانسه اینها محروم شدند کمااینکه سالهاست با این روشها مانع ورود اینها شده اند ولی مردم فرانسه به اینها رای دادند متاسفانه!