دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱, دوشنبه

آخوند! آخوند و باز هم آخوند

۴ نظر:

ناشناس گفت...

خمینی تو فرانسه در کنار رود سن فرموده بودند که روحانیون در حکومت قرار نمیگیرند و بعد از رفتن شاه انها به مسجدو حوزه میروند ! یعنی مسئولیت مسجدوحوزه را خواهند داشت . البته خمینی دروغ نگفت چون کل مملکت را تبدیل به مسجدوحوزه کرد و طبیعی است که مسئولین ان اخوند باشند ! این فقط یکی از چشمه های خدعه بود ! بقیه اش فعلا بماند .
شماره 15

ناشناس گفت...

البته هجوم اخوند استعماری بر اریکه قدرت در ایران ریشه در افکار استعماری در فرهنگ روزمره خود ما داشت وتا ان فرهنگ نابود نشود اخوند خواهد بود .
شماره ۱۵

ناشناس گفت...

امروز هنه ادم و عالم چه در داخل و چه در خارج میدونن که اقازاده ها میلیونها دلار از کشور خارج کردند ... چرا بعضی ها دلشون نمیخواد دست اقازاده ها روشه ؟ ننگشان باد
خاکزاد

ناشناس گفت...

تازه قرار بوده بروند مسجد و حوزه و کاری به قدرت نداشته باشن !!! عجب ساده هایی بودیم ما .
خاکزاد