مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱, دوشنبه

عکسها سخن میگویند. در حکومت مشتی ملای بیشرف و در حاکمیت جمهوری اسلامی


این وضعیت بخش عظیمی از مردم محروم ایران است  در حکومت مشتی ملای دزد و بیرحم و بیشرف وجمهوری اسلام نشان.پدر به حال فرزند میگرید و فرزند به حال پدرقرنهاست که این کابوس  مجسم هست و نیست مادی و معنوی ملت ما را به سوی زوال میبرد .

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ریشه همه این بدبختی ها فقط و فقط وجود مادی اخوند و معنویت - ایده الوژی اخوند در تاریخ ماست وتا این غده سرطانی در بدن جانعه وجود دارد طبعا سلامتی ( عدالت و ازادی ) از جامعه تهی است .
شماره ۱۵