مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ آذر ۲, پنجشنبه

پدر آزاد اندیشان ایران.حکیم زکریای رازی.اسماعیل وفا یغمائی مهدی دربهانی. مجموعه سه گفتار

تاکید میکنم این گفتارها را بشنوید و بر آن تامل کنید به بسا از ابهامات روشنی خواهد افکند.رازی آزاد اندیشی بود که دوازده قرن قبل و معاصر با ماجرای امام زمان به هیچوجه نه یاوه های آخوندها و نه تفکر مذهبی روز را نپذیرفت و به نقد کشید* 
 *بخش سوم و آخر گفتار(نگاه فلسفی و دستگاه جهانشاختی رازی) 
* در اینجا بشنوید(بخش دوم)
* در اینجا بشنوید(بخش اول)

۱ نظر:

همنشین بهار گفت...

دوستان عزیز که سایت یا فیسبوک و...دارید
سلام بر شما

مطلبی با عنوان
The Cloud of Unknowing – غُبار حیرت، در پس پرده...
در سایت خودم ثبت شده است.

اگر مایل هستید از آنجا ببینید و یا بردارید.
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=403

با کمال احترام: همنشین بهار
...
http://www.hamneshinbahar.net