دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مرداد ۲۰, جمعه

واقعه عاشورا از نگاه تاریخ و نه آخوند. اسماعیل وفا یغماپی. سعید بهبهانی

سی و یکم شهریور آغاز ماه محرم سال ۱۳۹۶ است. ماه محرم و دستاویز عاشورا فرهنگی خلق کرده است که از مهمترین دستاویزهای بقای آخوند و فرهنگ ننگین آخوندی در ایران است. برویم و ماجرای عاشورا و محرم رااز تاریخ بشنویم و ببینیم با ما چه کرده اند
 ۱-عاشورا چه بود واقعا و چگونه اتفاق افتاد (بخش یکم)
۲-واقعه عاشورا در آئینه تاریخ (بخش دوم )
۳-واقعه عاشورا در ائینه تاریخ (بخش سوم )
۴-واقعه عاشورا در ائینه تاریخ (بخش چهارم )
۵-واقعه عاشورا در ائینه تاریخ (بخش پنجم )
۶-واقعه عاشورا در ائینه تاریخ (بخش ششم ) /امام زین العابدین و عاقبت او
۷-واقعه عاشورا درآئینه تاریخ (بخش هفتم) لاتها و عاشورا و تفاوت لات و عیار
۸-واقعه عاشورا در ائینه تاریخ (بخش هشتم )
۹-واقعه عاشورا در ائینه تاریخ (بخش نهم وآخر)

هیچ نظری موجود نیست: