دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

به دورتر بفرستید – تأملی بر عکس‌های دفن‌شدگان در خاوران بهار مجدزاده

تا ابد این عکسها از جنایت آخوندهای پلید و جمهوری جنایت اسلامی شان سخن میگویند
  این سند تصوری را باید مدیون یک کار گروهیِ در لحظه دانست. می‌توانیم چنین تصور کنیم: یکی خاک را می‌کند؛ درست در همان لحظه، دیگری تند و تند عکس می‌‌گیرد و احتمالاً نفر سوم گاه خاک می‌کند و گاه مراقب بوده تا به محض آمدن نیروهای امنیتی کار را قطع کنند. می‌توان حدس زد که در این کار گروهی سخت‌ترین بخش، جابه جا کردن کالبد اعدام شده بوده است. مردگان دیگر زنده نبودند تا بر مرگ دسته جمعی‌شان شهادت دهند. این افراد گروه عکاسی خاوران هستند که اعدامیان را به میدان تصویر می‌کشند تا بر مرگ خودشان شهادت بدهند. ادامه‌ی مطلب...

۱ نظر:

molaynejad گفت...

در آن تابستان سیاه تمامی چرکابه های یک فرهنگ بنیاد گرا که در لایه هائی از اجتماع ما برای قرون خانه کرده بود بیرون ریخت و در

قالب حکومت فقیهان بازتاب پیدا کرد .بنیاد گرائی به عنوان یک مکتب و فکر وجود ندارد اما بنیادگران وجود دارند و پدیده غریبی در جنگ قدرت طلبی به شمار می روند.خمینی در ایران چنان شیفته قدرت بود که اگر تمام ثروت عالم را باو می دانند راضی نمی شد.روان او جز به قدرت سیراب نمی شد .مطمئن نیستم که قتل عام سال شصت وهفت توانسته باشد به آن ولع وخوی غیرانسانی پاسخی داده باشد.هدف خمینی دراصل نابودی ومحو مخالفان اندیشیگی اش بود که موقتا پیروزشد و جهان در برابر این رذیلت سیاسی و اخلاقی ساکت ماند.اما تاریخ بما آموخته است که ایران در سه هزارسال گذشته با رویدادهای مرگباری مواجه بوده و این بار نیز به حکم تاریخ پیروزوسرفراز از این آزمایش بزرگ بیرون خواهد آمد . یاد تمامی سرفرازان در قتل وعام سال شصت و هفت که بخشی جدا نا پذیر از تاریخ ایران است،همیشه زنده ودست مایه امید ماست، وما بر این روزگار تیره چیره خواهیم شد.