دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

مُصادره ی تاریخ معاصر.مارال سعید

پرونده ی جنایات سی و هشت ساله ی جمهوری اسلامی ایران چنان خونبار و مُشمَئزکننده است که هیچکس را یارای دفاع از آن نیست، پس جای آنست تا مَشّاطه گان را سیاستی دیگر آید. از آن میان سایت انتخاب، اقدام به بازنشر گفته های یکی از آنان یعنی آقای دکتر صادق زیبا کلام نموده است. او در این گفتار سعی دارد با مُجرم خواندن جمله گی شرکت کنندگان در انقلاب سال ۱۳۵۷ مُجرم اصلی را مخفی سازد و یا حداقل هَمطراز دیگران قلمداد نماید........... ادامه

هیچ نظری موجود نیست: