مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۱۸, یکشنبه

منظومه کاروان..اسماعیل وفا یغمائی


 منظومه کاروان در دوازده آوریل 2011در مورد کشتارهای کمپ اشرف سروده شد .بمناسبت عاشورا بازخوانی آن بی مورد نیست.
**
 ای نگشته سیر از خون!
ای ستاده بر فراز دیگهای داغ خونالوده ی جوشان خون مجنون
هان! کجا آنجاست کانجا گورهای ما در آن پنهان و ناپیداست؟
در چه شهری، بر چه راهی،
در کدامین سرزمین و کشوری در این غریبستان بی پایان سی ساله
در کدامین کوی و میدان وخیابانی
که از خونهای ما نقش و نشانی نیست؟
در کدامین بند و زندانی که زیر دست و پای گرزه جلادان پر شهوت
خواهران و دختران و همسران ما
شخم ناخوردند،
وین حکایت تا کجا ای قصه گو،
گر نی ز مقصد ،گو حقیقت چیست؟
ای  هزاران لعنت و نفرت به «تو» ای زشت خون آشام پتیاره
ای هزاران لعنت و نفرت زخونجوئی و خونگوئی وخونپوئی
ای هزاران لعنت و نفرت به خونکامی وخوندامی
ای حدیث و حرفتان از صبح تا هر شام مرگ و خون
ادامه منظومه کاروان 

۳ نظر:

ناشناس گفت...

چرت و پرت.

دلسوز

احمد رضا.ص گفت...

الاغ دلسوز تو شعر میفهمی چیه برو کاه و جوتو از رهبرت بگیر بخور

ناشناس گفت...

نه
تو میفهی
مردک بیشعور و احمق رضا

دلسوز