مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ مهر ۱۷, شنبه

عفت اقبال : فراتر از رذالت !

۳ نظر:

jahandid گفت...

با درود،

سؤالى كه باقى ميماند اين است:

ديگر چه ارزشى باقى مانده است در اين زد و خورد هاى خودى و ناخودى؟!

جواد گفت...

محمد اقبال با تلاشهای خواهرش به خارج منتقل شد.
خودش خیلی قبلتر نه از سر تضاد با مجاهدین بل از سر بریدگی مفرط خواهان خارجه بود.
نه اینکه اززشهایی که جلوی چشمش غارت میشدند او را پیرانه سر به عصیان واداشته باشد بل برای منافع حقیر فردی خودش خواهان جارجه بود.
در اثر تلاشهای خواهر به خارجه منتقل شد ولی مثل اربابش نمک به حرام است و حرمت خواهر را پاس نداشت، الحق که مجمد اقبال یک مریمی تمام عیار است.

خدیجه آجیده گفت...

درود بر محمد اقبال افتخار برای او که مریمی است شما هم در خارجه چرتتان را بزنید