دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آبان ۵, چهارشنبه

رباعی


۳ نظر:

ناشناس گفت...

البته جسارت است جناب یغمایی اما این رباعی را هم بنده برای خوانندگان می نویسم

چون شیخ به ملک ترک تازی بکند
هر کس گذری یسوی قاضی بکند

بیند که کنار دست او قاری شهر
راحت بنشسته بچه بازی بکند

اصغر الشعرا

ناشناس گفت...

آن قاری قرآن چه نمازی می کرد!
با حضرت حق راز و نیازی می کرد!

وانگاه میان دو نماز آلت خویش
بیرون بکشیده بچه بازی می کرد

اصغر الشعرا

ناشناس گفت...

طوسی که به ده گاو و خر و بز می کرد
با لحن عرب آیه تلفظ می کرد

روزی که به شهر آمد و شد قاری شیخ
با بچه موذّنان تفخّض می کرد

اصغر الشعرا