مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آبان ۸, شنبه

منشور کورش و استاد ابراهیمی دینانی

استاد ابراهیمی دینانی دکترای فلسفه داشت. مردی خوش چهره بلند قامت و نیرومند بودموهای بلندش از زیر عمامه قلندر وار پیچیده شده اش سیمائی جالب به او میداد گاهی  لباس آخوندی میپوشید وبیشتر اوقات نه. استاد خود من در فلسفه و تاریخ ادیان در سالهای پنجاه تا پنجاه و شش بود.مردی آزاده و با صفا و اهل دل و حافظ و مولانا بوداو از زمره کسانی که در پویش فلسفی خود سرانجام به ایران و گوهرهای نهفته آن رسید.به منشور کورش. سخنانش را بشنویم و سخنان انانکه در رد او سخن میگویند.عمر و عزتش دراز باد.

هیچ نظری موجود نیست: