مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

تجربه اسماعیل وفا یغمائی

آنان که تنها نگران خود بودند
آنان که تنهااز خود دفاع کردند

به زانو در آمدند

با سلاح و سپر،یا بی سلاح و سپر
به میدانها بنگر!
**

از خود دفاع نمی کنم،زیرا نمی توانم
که هم خود ناتوانم و هم دشمنان بیشمار

از حقیقت دفاع میکنم بجای دفاع از خویش

وفردا حقیقت است که از من دفاع خواهد کرد

حقیقت درخشان،حقیقت زیبا، حقیقت بیمرگ
و شکست ناپذیر،
حتی وقتی که من شکست خورده باشم
حتی وقتی که من مرده باشم.
31 اکتبر2016

هیچ نظری موجود نیست: