دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

تجربه اسماعیل وفا یغمائی

آنان که تنها نگران خود بودند
آنان که تنهااز خود دفاع کردند

به زانو در آمدند

با سلاح و سپر،یا بی سلاح و سپر
به میدانها بنگر!
**

از خود دفاع نمی کنم،زیرا نمی توانم
که هم خود ناتوانم و هم دشمنان بیشمار

از حقیقت دفاع میکنم بجای دفاع از خویش

وفردا حقیقت است که از من دفاع خواهد کرد

حقیقت درخشان،حقیقت زیبا، حقیقت بیمرگ
و شکست ناپذیر،
حتی وقتی که من شکست خورده باشم
حتی وقتی که من مرده باشم.
31 اکتبر2016

هیچ نظری موجود نیست: